Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. EasyProf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door EasyProf.

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom EasyProf of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.